Lid worden

Personal information

1/4 Algemeen
2/4 soort lidmaatschap
3/4 Vrijwilligerswerk
4/4 Akkoord

Algemene voorwaarden inschrijfformulier nieuw lid.

 

1.     Dit inschrijfformulier is bedoeld voor alle soorten lidmaatschappen van L.T.V. Vormer.

  • Seniorlid (geboren voor 1-1-2004) plus inschrijfgeld (contributie 2021 € 130,-, inschrijfgeld € 15,-)
  • Juniorlid (geboren tussen 1-1-2004 en 1-1-2012) plus inschrijfgeld (contributie 2021 € 65,-, inschrijfgeld € 15,-)
  • Puppy lidmaatschap (geboren na 1-1-2012), contributie 2021 € 99,-
  • Tennis Challenge 2021, kosten € 50,-. Lidmaatschap vanaf mei 2021

2.     Om een KNLTB-pas aan te vragen is een pasfoto inleveren verplicht. Een pasfoto kan geupload worden bij het formulier. Een digitale foto moet het JPG-formaat hebben en minimaal van 300 x 400 pixels groot zijn. Een digitale foto kan ook opgestuurd worden naar [email protected] of in een enveloppe met naam ingeleverd worden in de rode secretariaatsbrievenbus in de hal van het clubhuis.

3.   Wanneer men zich opgeeft voor Tennis Challenge wordt men het volgende jaar gewoon lid, behalve wanneer men zich voor 1-12 van het betreffende jaar afmeld als lid  bij [email protected]

4.     Op de ALV van 27 november 2018 is het besluit genomen dat ieder seniorlid vrijwilligerswerk moet verrichten. Jeugdleden zijn nog vrijgesteld van vrijwilligerswerk. Er bestaat een -mogelijkheid om het vrijwilligerswerk af te kopen voor € 50,- per jaar.

5.     Door vermelding van IBAN-nummer en inzending van dit formulier geef ik toestemming aan L.T.V. Vormer (handelsregisternummer 40144197), met medeweten en akkoord van degene(n) als vermeld bij de tenaamstelling van deze bankrekening, om een incasso-opdracht te sturen naar de bankinstelling om een (termijn-)bedrag van deze bankrekening af te schrijven en aan de bankinstelling om een (termijn-)bedrag van deze bankrekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van inning contributie c.q. inning actie-tarief Tennis Challenge overeenkomstig de door de A.L.V. vastgestelde tarieven. Als degene(n) als vermeld bij de tenaamstelling van deze bankrekening het niet eens is/zijn met deze afschrijving kan deze afschrijving teruggeboekt worden; hiervoor dient dan binnen 56 dagen na afschrijving contact opgenomen te worden met de bank. Terugboeking leidt echter niet tot het vervallen van de betalingsverplichting jegens L.T.V. Vormer.

6.   Deelnemers van de Tennis Challenge hoeven het resterende kalenderjaar geen vrijwilligerswerk te verrichten. Wanneer zij het volgend kalenderjaar lid blijven van de vereniging, dienen zij (8 uur) vrijwilligerswerk te verrichten, of kunnen zij dit afkopen voor €50,-