Veilig Sportklimaat

 

Algemeen

LTV Vormer wil een gezellige vereniging zijn waar iedereen met plezier kan sporten. Een club waar een fijn dorps karakter centraal staat. Normaal gedrag hoort er vanzelfsprekend bij. Met deze gedragscode wil LTV Vormer vastleggen wat wij verwachten van onze leden, hun ouders, onze vrijwilligers en supporters bij alle verenigingsactiviteiten. Mede hierdoor zijn we in staat een sfeer te creëren waarin iedereen – van jong tot oud – zich veilig en prettig voelt bij onze vereniging.

Voor de sportende leden. Bij LTV Vormer….

 • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
 • Zien we het positieve in de ander.Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
 • Weten we dat een gesprek helpt en geweld niets oplost.Helpen we elkaar waar dat nodig is.
 • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en houden het clubgebouw en de sporthal schoon.
 • Gaan we respectvol met elkaar om.
 • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie en ander agressief gedrag.
 • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels. Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
 • Melden we ons bij verhindering ruim op tijd af. Geven we onze tegenstanders en eventuele scheidsrechters na de wedstrijd een hand.
 • Laten we met de materialen goed omgaan, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.


Voor vrijwilligers…

 • Als vrijwilliger heb je een voorbeeldfunctie binnen de tennisvereniging. Je handelt als zodanig.
 • Je bent op tijd aanwezig voor het uitoefenen van je functie.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen aan het bestuur. In geval van jeugd tevens aan de ouders.
 • Je spreekt ouders aan op eventueel verkeerd gedrag langs de baan!
 • Je bent als organisator van een evenement verantwoordelijk voor het opruimen van de materialen. Hangt de telborden terug in het clubhuis en zorgt ervoor dat na het evenement het clubhuis schoon en netjes wordt achtergelaten. Als je alleen bent dan vraag je hulp bij een ander. 
 • Laten we met de materialen goed omgaan, zodat we niet voor onnodige kosten komen te staan.
 • Je bent verantwoordelijk voor het materiaal.
 • Na een evenement in de avonduren, de baanverlichting na de laatste activiteit direct uitschakelen.
 • Als je als laatste het clubhuis verlaat, het alarm inschakelen en de buiten deur afsluiten. Let hier wel op of alles goed is afgesloten.


Voor ouders en verzorgers…

 • Ouders/verzorgers zijn voor hun kinderen een voorbeeld. Als zij zich aan afspraken over gedrag houden, dan is de kans groot dat het kind dat ook doet. Daarom ook wat regels die van toepassing zijn voor ouders van jeugdleden.
 • Alle gedragsregels van anderen ook op de ouder/verzorger van toepassing. U blijft tijdens de wedstrijd buiten het hekwerk en gaat niet op de baan staan.
 • U onthoudt zich van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
 • Probeer zoveel mogelijk naast de baan te staan en niet achter de baan waar u in het zichtveld staat van het kind.
 • Tennisvereniging LTV Vormer heeft trainers. Zij bepalen in samenwerking met de TC de gang van zaken rond een competitieteam. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de trainerscoördinator maar nooit tijdens de training op de baan. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de technische commissie.
 • U zorgt er voor dat uw zoon/dochter op tijd aanwezig is voor de training en wedstrijd.
 • U ziet er op toe dat uw zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd.
 • U stimuleert uw kinderen tot meedoen van activiteiten en evenementen.
 • Toon betrokkenheid bij uw kind door zijn of haar beste (team)supporter te zijn.
 • Wees positief langs de lijn (voorbeeldfunctie). Maar zorg ervoor dat uw kind niet uw fanatisme voelt.
 • Respecteer besluiten van de scheidsrechters.
 • Bespreek problemen met de juiste mensen op de juiste plaats. 
 • Doe naar vermogen vrijwilligerswerk. Spreek andere ouders/verzorgers aan op hun gedrag.

Voor senioren…
   
Senioren dienen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie. Kinderen kijken vaak toe en kopiëren veelal onbewust het gedrag van hun voorbeelden. Wees een voorbeeld.

Algemene regels voor het sportcomplex. Natuurlijk gelden op ons sportcomplex de normale regels, maar we zijn ook samen verantwoordelijk voor een sfeervol en gezellig complex.

 • Ruim je eigen rommel op.
 • Blijf achter het hekwerk naast de baan.
 • Fietsen en brommers worden in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto’s worden geparkeerd op het parkeerterrein.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcentrum.
 • Vermijd bij het verlaten van het sportcomplex of de sporthal geluidsoverlast.

Straffen…

Het bestuur van LTV Vormer gaat er van uit dat iedereen zich volgens de regels gedraagt. Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties. In eerste instantie is het ter beoordeling van de toernooicommissie, competitieleider of baancommissaris om te bepalen of een overtreding kan worden afgedaan met pas­sende maatregelen in de sfeer van disciplinaire maatregelen binnen de sportbegeleiding of dat de zaak wordt overgedragen aan het bestuur. Sancties kunnen bestaan uit een berisping, schorsing, ontzetting uit functie, ontzegging tot het betreden van het sportcomplex, royement (ontzetting uit het lidmaatschap). Een royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de verenigingsstatuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

Tot slot …

Het klinkt misschien bureaucratisch wat hierboven allemaal staat, maar als we goed met elkaar en met de materialen omgaan, dan zal iedereen met plezier op ons tennispark zijn of haar hobby’s kunnen uitvoeren. Wij wensen jullie weer een gezellig en sportieve tijd op ons tennispark toe.

Jeugdcommissie