Inschrijven tennislessen junioren

De jeugd trainingen staan onder leiding van Bas van den Broek, Bob Breukhoven en Martijn van den Broek. Op Vormer wordt er getraind in twee cyclussen (voorjaar 22 weken najaar 14 weken). De trainingen zullen plaatsvinden op de banen van L.T.V. Vormer.  Op welke dagen er allemaal wordt getraind vind je in het jaaroverzicht. (link trainingsdagen https://www.vormer.nl/trainigsdagen_2020)  

Aanmelden voor de training is voor junioren leden van L.T.V. Vormer via deze site mogelijk door het invullen en verzenden van het webformulier voor de daarop aangegeven uiterste verzenddatum. (Link inschrijfformulier https://www.vormer.nl/tennislessen) De na die datum ontvangen inschrijvingen worden slechts in behandeling genomen als er nog cursusplaatsen beschikbaar zijn. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de op het formulier aangeven trainingswensen. De indeling van de trainingsgroepen wordt ongeveer twee weken voor het ingaan van de training bekend gemaakt per mail.  

Onder welke voorwaarden je mee kunt doen aan de trainingen, hoe je dat regelt en welke tarieven daarvoor gelden, kun je lezen in het lesregelement. (Link naar lesreglement https://www.vormer.nl/lesreglement).  

Puppytrainingen

Er worden tien puppytrainingen aangeboden voor kinderen t/m 8 jaar. De lessen zullen plaatsvinden op doordeweekse dagen en duren 45 minuten. In overleg met de tennisleraar wordt bekeken op welke tijd en in welke (geschikte) groep de lessen gevolgd kunnen worden. De lessen zullen zowel slag- als balvaardigheid oefeningen bezitten. Er zal gebruik worden gemaakt van aangepaste materialen om de tennisbeleving van kinderen zo groot mogelijk te maken. De kosten voor deze lessen bedragen €69 euro. Na de tien lessen zal de trainer contact opnemen met de ouders over de vervolglessen. Het is mogelijk om twee keer in de week puppytrainingen te volgen. Hierbij heeft iedereen die een keer wilt trainen wel voorrang ten opzichte van iemands tweede training. Aanmelden voor de puppylessen is via deze site mogelijk door het invullen en verzenden van het webformulier voor de daarop aangegeven uiterste verzenddatum. (Link inschrijfformulier puppylessen: https://www.vormer.nl/aanmelden_puppy_training)    

Gemotiveerde jeugd.

L.T.V. Vormer wilt de tennissport in Wijchen als volwaardige sport laten concurreren met andere sporten zoals o.a. voetbal, hockey, volleybal. Daarom is het vanaf januari 2021 voor alle jeugdleden (die buiten de selectie vallen) mogelijk om in het voorjaar van 2021 de tweede tennisles met 35% korting op het lestarief te volgen. Hiermee willen we de breedtesport stimuleren en wordt de financiële drempel t.o.v. andere sporten lager. Dit concept is een pilot, maar het plan is om dit structureel te implementeren.

Gebleken is dat kinderen die twee keer per week trainen de tennissport als een volwaardige sport gaan beschouwen. Kinderen krijgen hierdoor meer binding met de tennissport, andere jeugdleden en de tennisvereniging. Door twee keer per week te trainen boeken ze zowel sportieve als sociale prestaties op onze vereniging.

Kinderen die gebruik maken van deze financiële tegemoetkoming zullen een sportieve tegenprestatie moeten leveren door in ieder geval deel te nemen aan de voorjaarscompetitie en 80% aanwezig te zijn op de trainingen. Ook wordt er van hen sterk verwacht dat ze deelnemen aan de WJTK.

INSCHRIJVEN TRAININGEN JUNIOREN (voor)jaar 2021)