Reglement Vormer-vrijwilligerstaken

In de ledenvergadering van maart 2019 is besloten dat leden van Vormer zich aan dienen te melden voor vrijwilligerstaken, jaarlijks. Dit is voor de bezetting van de bardienst en alle overige taken die nodig zijn om de tennisvereniging draaiend te houden. In het Reglement Vormer-vrijwilligerstaken zijn de spelregels hiervoor opgenomen.

Reglement Vormer Vrijwilligerstaken Versie 2020.pdf