Vormer meets padel!

12 april 2021


Tijdens de algemene ledenvergadering van zaterdag 27 maart is met overgrote meerderheid van de stemmen gekozen om naast het traditionele tennis ook ruimte in te richten voor de snelstgroeiende sport van Nederland: PADEL! Op het tennispark worden op de locatie van baan twee, drie padelbanen gerealiseerd. Kijk op https://www.nlpadel.nl/ voor meer informatie over deze nieuwe sport!

Nieuwscategorieën