Maatregelen Coronavirus!!

13 maart 2020


 

Het bestuur van Vormer heeft in samenspraak met de trainers enkele besluiten genomen naar aanleiding van het coronavirus. Grotendeels zijn de richtlijnen van de KNLTB en het RIVM gevolgd.

  1. Het clubhuis gaat tot en met 31 maart dicht. De bardiensten komen te vervallen. Degene die bardienst hebben kunnen niet binnen komen, omdat de toegang voor hen zal worden afgesloten. De hal blijft open. Hier zullen desinfecterende middelen beschikbaar zijn. Indien men een baan wil afhangen gebruik dan de KNLTB-pas om het scherm aan te raken voor het maken van de reservering.
  2. Het Heilbron Open toernooi is gecanceld.
  3. De tennislessen gaan door. Gevraagd wordt om wanneer men zich ziekelijk of misselijk voelt niet naar de les te komen. Indien men vanwege de coronaperikelen niet aan de lessen mee wil doen, zal op een later tijdstip een oplossing worden gezocht om de niet genoten lessen in te halen.
  4. Recreanten zijn vrij om gebruik te maken van de banen. Het afhangen kan op de reguliere wijze. Men kan achteraf niet bijpraten met een kopje koffie of biertje.
  5. De ALV die gepland stond op dinsdag 24 maart 2020 wordt verplaatst naar donderdag 23 april 2020.  

Met de genomen maatregelen, hoopt het bestuur een bijdrage te kunnen leveren het coronavirus in te perken.

Wanneer er door de KNLTB of RIVM nieuwe maatregelen worden voorgesteld, zullen we deze met het bestuur bespreken en kunnen er wijzigingen optreden in de tekst zoals hierboven omschreven.

Daarnaast raden wij aan om de basisregels van het RIVM in acht te houden.  

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van LTV Vormer,

Jaap Stienstra    

corona brief.pdf

Nieuwscategorieën