Lidmaatschap-regelingen

Voor de contributie-inning, als ook voor andere les- en trainingsgelden e.d., werkt de vereniging samen met KNLTB.Collect. U kunt over deze samenwerking en de contributie-inning hieronder lezen door het onderstaande document (pdf-formaat) te downloaden.

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Het beëindigen van het lidmaatschap behoort voor 1 december gedaan te zijn. Het beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk gedaan worden door een brief te sturen naar het secretariaat of een email naar [email protected].

Betaalregeling contributie Vormer.pdf