Lid worden jeugd

Kinderen kunnen vanaf 5 jaar lid worden bij L.T.V. Vormer. Voor de allerjongsten (5 t/m 8) is er een speciaal lidmaatschap. Dit lidmaatschap wordt het “puppylidmaatschap” genoemd. Voor kinderen van 9 jaar en ouder is er het regulieren lidmaatschap.   Voor de zomervakantie worden de Sjors Sportief lessen aangeboden. Vanuit de gemeente wordt dit initiatief geïnitieerd. Kinderen kunnen dan gratis drie proeflessen volgen waarbij de trainers je laten kennismaken met de tennissport.   Om de kosten voor jeugdleden niet direct hoog op te laten lopen heeft de club besloten om kinderen eerst de mogelijkheid te bieden alleen tennislessen te volgen. Wanneer je een vervolg cyclus (voor- of najaar) wilt volgen, dient het kind wel te worden aangemeld bij onze vereniging.  

Contributies

De hoogte van de contributies wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Op 1 januari 2021 bedraagt deze €65,00 voor juniorleden. De contributie geldt voor een verenigingsjaar (januari t/m december.  

Automatische incassering

De contributies worden automatisch geïncasseerd. Bij het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap treft u een machtiging tot automatische afschrijving van de contributie aan. Dit formulier hoort bij inschrijving ondertekend ingeleverd te worden. Bij inschrijving van jeugdleden moet een van de ouders of verzorgers mede-ondertekenen.  

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Het beëindigen van het lidmaatschap behoort voor 1 december gedaan te zijn.


INSCHRIJVEN