Lid worden?

Iedereen die wil tennissen kan lid worden van L.T.V. Vormer. Op dit moment is er geen wachtlijst voor zowel  senior- als juniorleden om lid te worden. Er zijn nog voldoende plaatsen vrij om direct het volledige seniorlidmaatschap te verkrijgen. Wanneer het maximum aantal leden is bereikt zal dit hier kenbaar gemaakt worden.

Juniorleden kunnen altijd direct lid worden.

Indien men wil wachten tot het volgende kalenderjaar kan dit en worden de aspirant leden op de wachtlijst geplaatst en krijgen zij half december het bericht dat zij lid kunnen worden in het nieuwe verenigingsjaar.

Op de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2018 is besloten dat ieder lid van Vormer vrijwilligerswerk moet verrichten. Meer over het vrijwilligerswerk kunt u lezen bij het tabblad “Leden” – “Vrijwilligers”. Hier vindt u ook het Reglement Vormer-vrijwilligerstaken.

Contributies
De hoogte van de contributies wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie geldt voor een verenigingsjaar (1 januari - 31 december).

In de ledenvergadering van 20 oktober 2020 is de contributie voor 2021 vastgesteld op €130,00 voor seniorleden en €65,00 voor juniorleden.
 
Automatische incassering
De contributies worden automatisch geïncasseerd. Bij het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap treft u een machtiging tot automatische afschrijving van de contributie aan. Dit formulier hoort bij inschrijving ondertekend ingeleverd te worden. Bij inschrijving van jeugdleden moet een van de ouders of verzorgers mede-ondertekenen.
 
Opzeggen
Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Het beëindigen van het lidmaatschap behoort voor 1 december gedaan te zijn. Het beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk gedaan worden door een brief te sturen naar het secretariaat of een email naar [email protected].
 
Inschrijven
Om in te schrijven als nieuw lid, volg de onderstaande link en vul het formulier in:

Inschrijfformulier lidmaatschap LTV VORMER