Lid worden?

Lid worden

Iedereen die wil tennissen kan lid worden van LTV Vormer. Op dit moment is er geen wachtlijst voor zowel  senior- als juniorleden om lid te worden. Er zijn nog voldoende plaatsen vrij om direct het volledige seniorlidmaatschap te verkrijgen. Wanneer het maximum aantal leden is bereikt zal dit hier kenbaar gemaakt worden.

Juniorleden kunnen altijd direct lid worden.

Indien men wil wachten tot het volgende kalenderjaar kan dit en worden de aspirant leden op de wachtlijst geplaatst en krijgen zij half december het bericht dat zij lid kunnen worden in het nieuwe verenigingsjaar.

Contributies

De hoogte van de contributies wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld. In 2018 bedraagt deze €120,- voor seniorleden en € 60,- voor juniorleden. De contributie geldt voor een verenigingsjaar.

Automatische incassering

De contributies worden automatisch geïncasseerd. Bij het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap treft u een machtiging tot automatische afschrijving van de contributie aan. Dit formulier hoort bij inschrijving ondertekend ingeleverd te worden. Bij inschrijving van jeugdleden moet een van de ouders of verzorgers mede-ondertekenen.

Opzeggen

Het verenigingsjaar loopt van januari tot en met december. Het beëindigen van het lidmaatschap behoort voor 1 december gedaan te zijn. Het beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk gedaan worden door een brief te sturen naar het secretariaat of een email naar [email protected].

Inschrijven

Om in te schrijven als nieuw lid, volg de onderstaande link en vul het formulier in:

Inschrijfformulier lidmaatschap LTV VORMER

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

024- 642 44 10

Clubhuis

Vormerseweg 25
6602 NB WIJCHEN
Nederland