Jeugd commissie

De jeugd heeft de toekomst! In tennistermen wordt die toekomst mede bepaald door de jeugdcommissie. De jeugdcommissie van L.T.V. Vormer is een actieve commissie die veel verschillende activiteiten organiseert om de jeugd van L.T.V. Vormer niet alleen het gevoel te geven dat ze op tennisles zitten. 

De voornaamste taak van de JC is het voorbereiden en uitvoeren van de (worldtour) voor- en najaarcompetitie. Daarnaast worden er ook verschillende evenementen georganiseerd door de jeugdcommissie. Hierbij kun je denken aan het YOAST OPEN JEUGDTOERNOOI, de WJTK, BBQ'S en een gezellige jaarafsluiting. 

Om de krachten te bundelen werken de jeugdcommissies van alle Wijchense tennisverenigingen samen om de activiteiten tot een succes te brengen. De bedoeling is dat iedere jeugdcommissie van een Wijchense tennisclub een keer per jaar een activiteit organiseert waar alle Wijchense tennisjeugd aan kan deelnemen.

Deelnemen aan de jeugdcommissie?
Iedereen is welkom bij de jeugdcommissie van L.T.V. Vormer. Door een projectmatige aanpak en een goede duidelijke taakverdeling aan het begin van het jaar weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt. Door aan het begin van het jaar duidelijk je aanwezigheid op te geven wordt daarom je verantwoordelijkheid nooit te groot. Activiteiten worden nooit door een persoon alleen georganiseerd. Dit gebeurt middels werkgroepen zodat je er niet alleen voor staat maar het (gezellig) samen kunt oppakken. De jeugdcommissie is een gevarieerde groep net jeugdleden, seniorenleden, ouders en trainers van L.T.V. Vormer.

Deelnemen aan de JC moet je geen plezier kosten maar juist opleveren. Iedereen is welkom met elke vorm en mate van inzet! Voel je vrij om contact op te nemen met de jeugdcommissie! Mail naar: [email protected]