Geschiedenis LTV Vormer

LTV Vormer werd op 27 februari 1978 opgericht als LTV Smash'78. Bij de oprichting had de vereniging haar leden weinig te bieden: er was geen enkel tennisbaan beschikbaar. Toch hadden er op het moment dat de eerste ledenvergadering gehouden werd al 100 leden zich aangemeld. Het bestuur wist het gemeentebestuur warm te maken voor haar plannen en in de zomer van 1979 werd groen licht gegeven voor een nieuw tennispark aan de Vormerseweg in Wijchen. 

In het voorjaar van 1980 werden zeven banen in gebruik worden genomen en op 30 augustus 1980 werd het tennispark formeel geopend door burgemeester Arends.

Aanvankelijk was de vereniging geen lid van de KNLTB. Om echter ook aan de competities mee te kunnen doen, sloot de vereniging zich aan bij de bond. Die stelde echter als eis dat de naam Smash'78 veranderd moest worden; er waren al te veel verenigingen met die naam. Op de algemene ledenvergadering werd besloten de naam naar de geografische omgeving vernoemen en werd zij omgedoopt in L.T.V. Vormer. 

In 1988 werd met de gemeente over de overname van het park onderhandeld. De gemeente wilde van het onderhoud van het park af en zo werd LTV Vormer eigenaar van het tennispark. 

Bijna vanaf de oprichting heeft Vormer een wachtlijst voor nieuwe leden gekend. Om daar iets aan te doen, werden in 1989 twee extra banen aangelegd. 

Wie dacht dat de vereniging daarna in rustiger vaarwater terechtkwam, heeft het mis. De tennisbanen lagen er ruim 10 jaar en moesten vervangen worden. Maar de Vormers wildenmeer. Er werd een ambitieus plan ontwikkeld. Dat plan omvatte de bouw van een nieuw, modern clubhuis (op de oude baan 4) en op de plaats van het oude clubhuis werd een nieuwe baan aangelegd. Door de verplaatsing kreeg het clubhuis een meer centrale plaats op het tennispark. De algemene ledenvergadering van december 1994 ging hiermee akkoord. In een later gehouden bijzondere ledenvergadering werd tevens besloten om de banen 5 t/m 7 te renoveren en te vervangen door kunstgras. Zo werd LTV Vormer de eerste Wijchense tennisvereniging waar in 1995 op kunstgras getennist kon worden. In 1996 werd de grootscheepse renovatie afgerond door de ingebruikname van het opvallend vormgegeven, nieuwe clubhuis.

LTV Vormer is met ruim 800 leden en 9 tennisbanen op dit moment niet alleen de grootste tennisvereniging, maar ook een van de grootste sportverenigingen van Wijchen. In haar beleid onderkent de vereniging drie doelgroepen; de jeugd, de senioren en de veteranen. Voor alle drie de doelgroepen is er de mogelijkheid zowel recreatief als prestatief te tennissen.

Het clubhuis van LTV Vormer is alle dagen van de week -ook overdag- open. Overdag treedt een beheerder als gastheer op en in de avonduren nemen de vrijwilligers die taak over. Het is dan ook niet voor niets dat Vormers geroemd worden om hun service…

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]r.nl

Telefoon

+31 24 642 4410

Clubhuis

Vormerseweg 25
6602 NB WIJCHEN