Geschiedenis T.P.V. Vormer

De tennisclub door de jaren heen

T.P.V. Vormer werd op 27 februari 1978 opgericht als L.T.V. Smash'78. Bij de oprichting had de vereniging haar leden weinig te bieden; er was geen enkele tennisbaan beschikbaar. Toch hadden al 100 leden zich aangemeld op het moment dat de eerste ledenvergadering gehouden werd. Het bestuur wist het gemeentebestuur warm te maken voor haar plannen en in de zomer van 1979 werd groen licht gegeven voor een nieuw tennispark aan de Vormerseweg in Wijchen. 

In het voorjaar van 1980 werden zeven banen in gebruik genomen en op 30 augustus 1980 werd het tennispark formeel geopend door burgemeester Arends.

Aanvankelijk was de vereniging geen lid van de KNLTB. Om ook aan de competities mee te kunnen doen, sloot de vereniging zich aan bij de bond. Deze stelde echter als eis dat de naam Smash'78 veranderd moest worden want er waren al te veel verenigingen met dezelfde naam. Op de algemene ledenvergadering werd besloten de naam van de tennisvereniging naar de geografische omgeving te vernoemen en werd zij omgedoopt in L.T.V. Vormer. 

In 1988 werd met de gemeente over de overname van het park onderhandeld. De gemeente wilde het onderhoud van het park niet langer verzorgen en zo werd L.T.V. Vormer eigenaar van het tennispark. 

Vanaf de oprichting heeft L.T.V. Vormer een wachtlijst voor nieuwe leden gekend. Om daar iets aan te doen, werden in 1989 twee extra banen aangelegd. Ook Vormer heeft last van de landelijke trend van een dalend aantal leden voor tennisclubs, waardoor de wachtlijst overbodig is geworden.

Wie dacht dat de vereniging daarna in rustiger vaarwater terechtkwam, heeft het mis. De tennisbanen lagen er ruim 10 jaar en moesten vervangen worden. Maar de ‘Vormers’ wilden meer! Er werd een ambitieus plan ontwikkeld. Dit plan omvatte de bouw van een nieuw, modern clubhuis (op de oude baan 4) en op de plaats van het oude clubhuis werd een nieuwe baan aangelegd. Door de verplaatsing kreeg het clubhuis een betere centrale plaats op het tennispark. De algemene ledenvergadering van december 1994 ging akkoord met dit plan. In een later gehouden bijzondere ledenvergadering werd tevens besloten om de banen 5 t/m 7 te renoveren en te vervangen door kunstgras. Zo werd L.T.V. Vormer de eerste Wijchense tennisvereniging waar al in 1995 op kunstgras getennist kon worden. In 1996 werd de grootscheepse renovatie afgerond door de ingebruikname van het opvallend vormgegeven nieuwe clubhuis.

Ook L.T.V. Vormer gaat met de tijd mee om energie te besparen. In 2018 is de verlichting van zowel de banen als het clubhuis vervangen door LED-verlichting. Zonnepanelen worden in februari 2020 op het clubhuis geplaatst.

T.P.V. Vormer is met ruim 700 leden en 8 tennis- en 3 padelbanen op dit moment de grootste tennisvereniging van de gemeenste Wijchen. Tevens onderkent de vereniging in haar beleid drie doelgroepen; de jeugd, de senioren en de veteranen. Voor alle drie de doelgroepen is er de mogelijkheid zowel recreatief als prestatief te tennissen en worden er toernooien georganiseerd.

Tot 2018 was het clubhuis van T.P.V. Vormer alle dagen van de week (ook overdag) open. In de ochtend en in de middag trad een beheerder als gastheer op en in de avonduren namen de vrijwilligers deze taak over. De beheerder is met pensioen gegaan en daarna was het voor de vereniging niet meer haalbaar een vaste beheerder aan te stellen. Er wordt dan ook geprobeerd om het clubhuis ook overdag zoveel mogelijk open te houden met hulp van vrijwilligers.