Bestuur L.T.V. Vormer

Het bestuur van L.T.V. Vormer bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden met de taken sport, leden en communicatie. Daarnaast zijn er voorzitters van diverse commissies.


Huidige bestuur:

Voorzitter: Bea Schouten 06-52802441

Secretaris: Jaap Stienstra, telefoon 024-6417555

Penningmeester: Vacant

Bestuurslid sport: Marius Hermens 06-53793524

Bestuurslid leden: Wim Benda 06-23805742

Voorzitter technische commissie: Marius Hermens 06-53793524

Voorzitter accommodatie commissie: Theo Geutjes

Voorzitter barcommissie / evenementencommissie: Wim Benda 06-23805742

Voorzitter jeugdcommissie: Bas van den Broek (waarnemend)

Voorzitter Sponsor/PR-commissie: Bas van den Broek (waarnemend)