Bestuur L.T.V. Vormer

Het bestuur van L.T.V. Vormer bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden met de taken sport, leden en communicatie. Daarnaast zijn er voorzitters van diverse commissies.


Huidige bestuur:

Voorzitter: Vacant,

Secretaris: Jaap Stienstra, telefoon 024-6417555

Penningmeester: Ad de Laat  06-10525012 (liefst eerst een SMS of WhatsApp)

Bestuurslid sport: Vacant

Bestuurslid leden: Wim Benda 06-23805742

Voorzitter technische commissie: Vacant

Voorzitter accommodatie commissie: Theo Geutjes

Voorzitter barcommissie / evenementencommissie: Wim Benda 06-23805742

Voorzitter jeugdcommissie: Bas van den Broek (waarnemend)

Voorzitter Sponsor/PR-commissie: Bas van den Broek (waarnemend)