Baanreglement van L.T.V. Vormer

A Algemeen

B Baanreservering

C Toernooien

D Competitie

E Introducés 

 

A. Algemeen

A1 Tot de tennisbanen hebben uitsluitend leden van L.T.V. Vormer toegang, eventueel met een door hen vergezelde en aangemelde introducés. Tijdens toernooien en of competities hebben KNLTB-leden die zich voor het toernooi of competitie hebben ingeschreven eveneens toegang.

A2 Op de tennisbanen is het dragen van correcte tenniskleding voorgeschreven, evenals het dragen van tennisschoenen, die geschikt zijn voor kunstgrasbanen

A3 Het is verboden om op de banen te roken.

A4 Het is verboden om glas mee te nemen op of naar de banen.

A5 Bij het verlaten van de baan dient deze schoon achtergelaten te worden.

A6 Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen. In het clubhuis zijn honden verboden.

A7 Op met sneeuw bedekte kunstgrasbanen mag niet getennist worden om beschadiging van de banen te voorkomen. Bij ijzel of hard/stug bevroren polen van de kunstgrasbanen mag niet getennist worden om afbreken van polen te voorkomen.

A8 Afval weggooien in de daarvoor bestemde bakken. Zorg ervoor dat het hele complex schoon blijft.

A9 Alleen voor lessen en toernooien stelt de vereniging ballen beschikking.

A10 Leden van het bestuur zijn vanuit hun bestuursfunctie ook benoemd tot baancommissaris.

A11 Iedereen op het tennispark hoort zich correct te gedragen en de aanwijzingen van de baancommissarissen op te volgen. Bij wangedrag kan men door een baancommissaris van het tennispark worden verwijderd.

A12 De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk letsel.

A13 Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de baancommissaris c.q. het bestuur van LTV Vormer.

B. Baanreservering

B1 De banen kunnen uitsluitend worden gereserveerd met een geldige KNLTB-pas met verenigingsnummer 19992, of met een tijdelijke ledenpas. De KNLTB-pas is strikt persoonlijk. Het gebruik van de tijdelijke ledenpas is uitsluitend geldig in combinatie met het gezelschap van een L.T.V. Vormer lid. Bij verlies van de KNLTB-pas kan tegen betaling van de kosten een nieuwe bij de ledenadministratie aangevraagd worden. Het is tevens mogelijk voor niet Vormer leden, wel lid van een Wijchense zustervereniging om tijdens open toernooien op hun tennispark middels een introductie ledenpas banen te reserveren. Deze mogelijkheid is er ook voor Vormer leden bij andere Wijchense verenigingen.

B2 Banen van L.T.V. Vormer kunnen worden gehuurd. Er kunnen maximaal 3 banen tegelijk worden gehuurd, van maandag tot en met vrijdag, van 08.00-12.00 uur en/of 13.00-17.00 uur voor een door het bestuur vastgestelde huurprijs. De huurder krijgt een huurovereenkomst en de baan wordt gereserveerd.

B3 Reguliere leden kunnen dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur op de tennisbanen tennissen.

B4 Juniorleden t/m 14 jaar mogen niet na 19.30 uur afhangen. Oudere juniorleden mogen niet na 20.15 uur afhangen.

B5 Als een lid na de tennisles een baan wil reserveren, mag pas na afloop van de tennisles afhangen.

B6 Degene met wiens label een baan is gereserveerd, moet ook daadwerkelijk spelen.

B7 Bij foutief reserveren kan een baancommissaris besluiten tot het laten vervallen van de reservering.

B8 Wanneer drie van de vier spelers onafgebroken door kunnen spelen, het zogenaamde ketting afhangen, kan dit door een baancommissaris worden doorbroken. Wanneer dit gebeurt bij enkelspel, wordt dit ook onderbroken.

B9 De baanverlichting is gekoppeld aan de baanreservering, wanneer het donker wordt gaat de verlichting aan van de gereserveerde baan.

B10 Voor het soos-tennis op de maandagavond worden maximaal 4 banen afgehangen (baan 5 t/m 8) van 19.00 t/m 23.00 uur. Van 19.00 tot 20.00 uur worden de banen 5 t/m 7 afgehangen. Na 20.00 uur ook baan 8.

B11 Voor het maandag en  woensdagochtendtennis zijn vier banen (5 t/m 8) afgehangen tot 11.00 uur. Op vrijdagochtend zijn er drie banen (5 t/m 7) afgehangen.

B12    Voor het zondagochtendtennis zijn de banen 5 t/m 7 beschikbaar tot 14.00 uur. Dit geldt alleen als er geen andere activiteit gepland is.

B13     Bij onweer en bliksem ga je zo snel mogelijk van de baan af. Denk niet 'mij kan niets gebeuren'. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. 

B14    Reglementair is vastgelegd dat bij calamiteiten met baanbeschikbaarheid (bespeelbaar bij slecht weer) competitie wedstrijden beginnen (herstarten) als eerste komt. De volgorde is 1e competitie, 2e toernooien, 3e training en dan recreanten tennis. 

C. Toernooireglement (interne toernooien)

C1 Tijdens interne toernooien blijven twee banen beschikbaar voor de recreatie. Zij die niet aan dit toernooi deelnemen, kunnen van deze twee banen gebruik maken. Mocht de toernooicommissie door onverwachte omstandigheden in de problemen komen om het toernooi binnen de geplande tijd af te werken, dan mag van deze banen gebruik gemaakt worden. De baanreservering verloopt in dit geval via de wedstrijdtafel.

C2 Tijdens het voorjaarstoernooi, de clubkampioenschappen en het senioren toernooi in het najaar en een eventueel ander open toernooi, mogen alle banen gebruikt worden.

C3 De wedstrijdcommissie mag de recreatie banen bij een meerdaags toernooi na 22.00 uur gebruiken, indien nog niet alle geplande wedstrijden op de baan staan.

C4 Deelnemers aan een toernooi moeten ten minste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn (onderdeel toernooi reglement).

C5 Voor aanvang van de eerste partij moet een deelnemer zich te melden bij de wedstrijdleiding en eventueel het inschrijfgeld te betalen (onderdeel toernooi reglement).

D. Competitie

D1 De TC bepaalt het aantal teams dat ingeschreven wordt bij de KNLTB of andere organisatie.

D2 De zondag competitie is in principe voor de selectie team(s), welke door de trainer in samenspraak met de TC worden samengesteld. Niet selectie teams kunnen worden toegelaten indien er plaatsen beschikbaar zijn. Als het toegestane aantal teams overschreden is, zal de TC een keuze maken, waarbij de speelsterkte een belangrijke rol speelt.

D3 Voor de zaterdag en dinsdag competitie kunnen teams vrij inschrijven. Als het toegestane aantal teams overschreden is, zal de TC een keuze maken, waarbij de speelsterkte een belangrijke rol speelt.

D4 Voor de woensdag- en vrijdagcompetitie kunnen teams vrij inschrijven.  Als het toegestane aantal teams overschreden is, zal de TC een op basis van loting een roulatie schema maken, waardoor ieder jaar een aantal plaatsen beschikbaar komt en nieuwe teams ingeloot kunnen worden.

D5 Tijdens de competitiedagen zijn alle banen beschikbaar voor de competitie wedstrijden. Indien mogelijk  zijn 1 of meer banen beschikbaar voor vrijspelen, waarbij zij, die niet aan de competitie deelnemen voorrang hebben boven competitie spelers. Reservering van banen via de VCL van dienst.

D6 De minimum richtlijn voor het aantal spelers per competitieteam is door de TC bepaald op 6.

D7 Voor de verschillende competitiedagen wordt door de TC een competitieleider aangewezen (VCL). De teams zijn verplicht om de aanwijzingen van de competitieleider op te volgen.

D8 Verandering van het team, spelen met invallers en wijzigen van de aanvangstijd van de wedstrijd is alleen mogelijk in overleg met de competitieleider.

D9      Alle deelnemende senioren competitie teams verplichten zich tot  minimaal 1 dagdeel bardienst te draaien per onderdeel dat zij competitie spelen. 

E. Introducés

E1 Ieder lid van Vormer mag introducés meebrengen. Per introducé moet een tijdelijke ledenpas worden aangevraagd, verkrijgbaar aan de bar van het clubhuis.

E2 De naam van de introducé en de naam van het introducerende lid moeten in het introducéboek te worden ingeschreven.

E3 De prijs van zo`n tijdelijke ledenpas is voor senioren € 10,=, waarvan € 5,= borg. De prijs voor junioren € 5,=, waarvan € 2,50 borg.

E4 Juniorleden mogen juniorleden van andere Wijchense tennisverenigingen zonder betaling introduceren. Op doordeweekse dagen geldt dit tot 19.00 uur. Zij moeten zich eerst melden bij de beheerder.

E5 Per baan dient minstens één Vormerlid mee te spelen.

E6 Bij geheel bezette banen en tijdens toernooien en/of competities is introduceren niet toegestaan.

E7 Het Vormer lid is uiteraard verantwoordelijk voor het gedrag van de geïntroduceerde. 

Vastgesteld bestuursvergadering 12 juni 2020.