Baanreglement van L.T.V. Vormer

 Baanreglement van L.T.V. Vormer

A Algemeen

B Baanreservering

C Toernooien

D Competitie

E Introducés   

A. Algemeen

A1 Tot de tennisbanen hebben uitsluitend leden van L.T.V. Vormer toegang, eventueel met een door hen vergezelde en aangemelde introducés. Tijdens toernooien en of competities hebben KNLTB-leden die zich voor het toernooi of competitie hebben ingeschreven eveneens toegang.

A2 Op de tennisbanen is het dragen van correcte tenniskleding voorgeschreven, evenals het dragen van tennisschoenen, die geschikt zijn voor kunstgrasbanen

A3 Het park is rookvrij en het is dus verboden om op de gehele park te roken.

A4 Het is verboden om glas mee te nemen op of naar de banen.

A5 Bij het verlaten van de baan dient deze schoon achtergelaten te worden.

A6 Honden mogen alleen aangelijnd op het park komen. In het clubhuis zijn honden verboden.

A7 Bij onweer en bliksem ga je zo snel mogelijk van de baan af. Denk niet 'mij kan niets gebeuren'. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. 

A8 Op met sneeuw bedekte kunstgrasbanen mag niet getennist worden om beschadiging van de banen te voorkomen. Het is daarom verboden om de sneeuw er af te vegen en dan alsnog te spelen. Ook bij ijzel of hard/stug bevroren polen (-10ºC) van de kunstgrasbanen mag niet getennist worden om afbreken van polen te voorkomen.

A9 Afval weggooien in de daarvoor bestemde bakken. Zorg ervoor dat het hele complex schoon blijft.

A10 Alleen voor lessen en toernooien stelt de vereniging ballen beschikking.

A11 Leden van het bestuur zijn vanuit hun bestuursfunctie ook benoemd tot baancommissaris.

A12 Iedereen op het tennispark hoort zich correct te gedragen en de aanwijzingen van de baancommissarissen op te volgen. Bij wangedrag kan men door een baancommissaris van het tennispark worden verwijderd.

A13 De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk letsel.

A14 Voor zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist de baancommissaris c.q. het bestuur van LTV Vormer.

B. Baanreservering

B1 De banen kunnen uitsluitend worden gereserveerd met een geldige KNLTB-pas met verenigingsnummer 19992, of met een tijdelijke ledenpas. De KNLTB-pas is strikt persoonlijk. Het gebruik van de tijdelijke ledenpas is uitsluitend geldig in combinatie met het gezelschap van een L.T.V. Vormer lid. Bij verlies van de KNLTB-pas kan tegen betaling van de kosten een nieuwe bij de ledenadministratie aangevraagd worden. Het is tevens mogelijk voor niet Vormer leden, wel lid van een Wijchense zustervereniging om tijdens open toernooien op hun tennispark middels een introductie ledenpas banen te reserveren. Deze mogelijkheid is er ook voor Vormer leden bij andere Wijchense verenigingen.

B2 Banen van L.T.V. Vormer kunnen in overleg worden gehuurd. Hiervoor moet men minimaal 2 weken van te voren contact opnemen met de secretaris. De kosten bedragen € 12,50 per uur. Email adres:[email protected]  

B3 Vormer leden kunnen dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur op de tennisbanen tennissen.

B4 Juniorleden t/m 14 jaar mogen niet na 19.30 uur afhangen. Oudere juniorleden mogen niet na 20.15 uur afhangen.

B5 Als men dubbelspel speelt is de tijdsduur 45 minuten. Voor enkelspel is dit 30 minuten (in de corona periode is dit tijdelijk verlengd naar 45 minuten).

B6 Als de speeltijd ten einde is, moet men de baan verlaten voor de volgende spelers die gereserveerd hebben. Ook al zijn er andere banen niet in gebruik. Deze kunnen namelijk wel gereserveerd zijn op een later tijdstip, of degene die gereserveerd hebben zijn verlaat.

B7 Als een lid na de tennisles een baan wil reserveren, mag dat pas na afloop van de tennisles.

B8 Degene met wiens label een baan is gereserveerd, moet ook daadwerkelijk spelen.

B9 Bij foutief reserveren kan een baancommissaris besluiten tot het laten vervallen van de reservering.

B10 Wanneer drie van de vier spelers onafgebroken door kunnen spelen, het zogenaamde ketting afhangen, kan dit door een baancommissaris worden doorbroken. Ook wanneer dit gebeurt bij enkelspel, wordt dit onderbroken.

B11 De baanverlichting is gekoppeld aan de baanreservering, wanneer het donker wordt gaat de verlichting van de gereserveerde baan aan.  Als men ondanks de reservering niet kan komen is het belangrijk de baan te annuleren. Anders gaat de verlichting voor niets aan.

B12 Voor het soos-tennis op de maandagavond worden maximaal 3 banen afgehangen (baan 5 t/m 7) van 19.00 t/m 23.00 uur. Van 19.00 tot 20.00 uur worden de banen 5 t/m 7 afgehangen. Na 20.00 uur ook baan 8.Als er landelijke restricties worden opgelegd, zoals nu bijvoorbeeld door Covid-19, kunnen tijden wijzigen of vervalt soos/label tennis.

B13 Voor het maandag en  woensdagochtendtennis zijn vier banen (5 t/m 8) afgehangen van 09:00 tot 11.00 uur. Op vrijdagochtend zijn er drie banen (5 t/m 7) afgehangen van 10:00 tot 12:00 uur. Als er landelijke restricties worden opgelegd, zoals nu bijvoorbeeld door Covid-19, kunnen tijden wijzigen of vervalt soos/label tennis.

B14    Voor het zondagochtendtennis zijn de banen 5 t/m 7 beschikbaar tot 14.00 uur. Dit geldt alleen als er geen andere activiteit gepland is. Als er landelijke restricties worden opgelegd, zoals nu bijvoorbeeld door Covid-19, kunnen tijden wijzigen of vervalt soos/label tennis.

B15   Reglementair is vastgelegd dat bij calamiteiten met baanbeschikbaarheid (bespeelbaar bij slecht weer) als eerste competitie wedstrijden beginnen (herstarten) De totale volgorde is: 1e competitie, 2e toernooien, 3e training en dan recreanten tennis. 

C. Toernooireglement (interne toernooien)

C1 Tijdens interne toernooien blijven twee banen beschikbaar voor de recreatie. Zij die niet aan dit toernooi deelnemen, kunnen van deze twee banen gebruik maken. Mocht de toernooicommissie door onverwachte omstandigheden in de problemen komen om het toernooi binnen de geplande tijd af te werken, dan mag van deze banen gebruik gemaakt worden. De baanreservering verloopt in dit geval via de wedstrijdtafel.

C2 Tijdens het voorjaarstoernooi, de clubkampioenschappen en het senioren toernooi in het najaar en een eventueel ander open toernooi, mogen alle banen gebruikt worden.

C3 De wedstrijdcommissie mag de recreatie banen bij een meerdaags toernooi na 22.00 uur gebruiken, indien nog niet alle geplande wedstrijden op de baan staan.

C4 Deelnemers aan een toernooi moeten ten minste 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn (onderdeel toernooi reglement).

C5 Voor aanvang van de eerste partij moet een deelnemer zich te melden bij de wedstrijdleiding en eventueel het inschrijfgeld te betalen (onderdeel toernooi reglement).

D. Competitie

D1 De TC bepaalt het aantal teams dat ingeschreven wordt bij de KNLTB of andere organisatie.

D2 De zondag competitie is in principe voor de selectie team(s), welke door de trainer in samenspraak met de TC worden samengesteld. Niet selectie teams kunnen worden toegelaten indien er plaatsen beschikbaar zijn. Als het toegestane aantal teams overschreden is, zal de TC een keuze maken, waarbij de speelsterkte een belangrijke rol speelt.

D3 Voor de zaterdag en dinsdag competitie kunnen teams vrij inschrijven. Als het toegestane aantal teams overschreden is, zal de TC een keuze maken.

D4 Voor de woensdag- en vrijdagcompetitie kunnen teams vrij inschrijven.  Als het toegestane aantal teams overschreden is, zal de TC een op basis van loting een roulatie schema maken, waardoor ieder jaar een aantal plaatsen beschikbaar komt en nieuwe teams ingeloot kunnen worden.

D5 Tijdens de competitiedagen zijn alle banen beschikbaar voor de competitie wedstrijden. Indien mogelijk  zijn 1 of meer banen beschikbaar voor vrijspelen, waarbij zij, die niet aan de competitie deelnemen voorrang hebben boven competitie spelers. Reservering van banen via de VCL van dienst.

D6 De minimum richtlijn voor het aantal spelers per competitieteam is door de TC bepaald op 6.

D7 Voor de verschillende competitiedagen wordt door de TC een competitieleider aangewezen (VCL). De teams zijn verplicht om de aanwijzingen van de competitieleider op te volgen.

D8 Verandering van het team, spelen met invallers en wijzigen van de aanvangstijd van de wedstrijd is alleen mogelijk in overleg met de competitieleider.

D9 Alle deelnemende senioren competitie teams verplichten zich tot  minimaal 1 dagdeel bardienst te draaien per onderdeel dat zij competitie spelen. 

E. Introducés

E1 Ieder lid van Vormer mag introducés meebrengen.

E2 Het Vormerlid die de reservering voor de introduce maakt (hoofdboeker), is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en de kosten.

E3 De kosten voor een introduce zijn voor senioren € 5,-  De prijs voor junioren € 2,50 . Dit bedrag wordt aan het einde van het jaar door automatische incasso bij het Vormerlid, die als hoofdboeker in het systeem staat, afgeschreven.

E4 Juniorleden mogen juniorleden van andere Wijchense tennisverenigingen zonder betaling introduceren. Op doordeweekse dagen geldt dit tot 19.00 uur. Zij moeten zich eerst melden bij de beheerder.

E5 Per baan dient minstens één Vormerlid mee te spelen.

E6 Bij geheel bezette banen en tijdens toernooien en/of competities is introduceren niet toegestaan.

E7 Het Vormer lid is uiteraard ook verantwoordelijk voor het gedrag van de geïntroduceerde(n).   

Vastgesteld AB-vergadering 4-3-2021