Accomodatie commissie

Wat doet de accommodatie-commissie? Als voorbeeld de start en het gevolg van een gewone donderdagmorgen in het clubhuis...
De leden van de accommodatie-commissie verzamelen zich rond de koffie waar het werk voor die dag besproken wordt. Het zijn allemaal actieve tennissers, maar op de donderdagen even niet. Dan komen ze als vrijwilligers bijeen en verrichten herstel- en onderhoudswerk. De zeven leden van de commissie, waarvan de kleinst mogelijke eenheid vrouw is, straalt vriendschap en plezier uit.  “De brandweer staat niet langer toe dat de stoelen in de hal opgeslagen worden”. Hoewel het slechts een mededeling is, wordt er wel een oplossing verwacht. Die komt er dan ook meteen. “We bouwen gewoon een stuk aan het clubhuis; in dezelfde stijl”. Alle commissieleden knikken instemmend. Het gemak waarmee de oplossing naar voren gebracht wordt, weerspiegelt het samengebalde vakmanschap. Met een ‘okay, doen we’, is het besluit gevallen. Het zijn doeners de leden van de accommodatie-commissie, geen vergadertijgers. 

Een week later ligt er een heuse bouwtekening op tafel. Op schaal natuurlijk. De techneuten lijken tevreden. Met hun vingers glijden ze over de tekening en controleren de haalbaarheid van de constructie. De bouwmaterialen kunnen besteld worden. Dezelfde dag wordt de plaats waar de aanbouw moet komen uitgegraven en wordt de bekisting voor de fundering in elkaar getimmerd. Het kan maar gedaan zijn. De commissieleden komen maar één keer in de week bijeen. Tijd verknoeien is er dus niet bij. In rap tempo worden profielen gesteld, waarbinnen vervolgens de wanden opgebouwd kunnen worden. Donderdag na donderdag wordt er hard gewerkt en na een aantal weken staat de aanbouw er. De toch al aparte vormgeving van het clubhuis is op een verantwoorde wijze uitgebreid.
Tijdens de verbouwing is het reguliere onderhoud aan het tennispark gewoon doorgegaan. De tennisbanen werden van bladeren en ander afval ontdaan, netpalen werden hersteld, de tuinen bijgehouden, onkruid gewied, de drainage onderzocht en her en der schuinliggende tegels opnieuw bestraat… 

Mooie huizen en gebouwen hebben vaak een gouden dak van de hypotheek. L.T.V Vormer heeft dat niet, zij heeft een gouden accommodatie-commissie…